Γενικό Λύκειο Μυγδονίας

 

 

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

  • Αν δεν έχουμε τους βαθμούς πρόσβασης ακολουθούμε τα βήματα 1 έως 4 .

  • Αν έχουμε έτοιμους τους βαθμούς πρόσβασης από την βεβαίωση πρόσβασης τότε πάμε κατευθείαν στο βήμα 4

ΒΗΜΑ 1ο: Προσαρμογή Μέσου Όρου Προφορικών (αν χρειάζεται)

     Αν ο Μέσος Όρος Προφορικών (ΜΟΠρ)
            Δηλαδή:       ( Βαθμός Α τετραμήνου + Βαθμός Β τετραμήνου)/2
     διαφέρει περισσότερο από δύο μονάδες από τον γραπτό βαθμό τότε
     γίνεται προσαρμογή του ΜΟΠρ στις +2 ή -2 μονάδες από τον γραπτό.

           Δηλαδή αν είναι:

·         Μεγαλύτερος πάνω από 2 μονάδες από τον Γραπτό Βαθμό (ΓρΒ) τότε γίνεται: ΜΟΠρ=ΓρΒ+2 

·         Μικρότερος πάνω από 2 μονάδες από τον Γραπτό Βαθμό (ΓρΒ) τότε γίνεται:  ΜΟΠρ=ΓρΒ-2

 

ΒΗΜΑ 2ο: Υπολογισμός βαθμού πρόσβασης μαθήματος

Για κάθε μάθημα υπολογίζουμε στην συνέχεια τον
Βαθμό Πρόσβασης Μαθήματος
(
ΒΠΜ) με τον παρακάτω τύπο:

 ΒΠΜ=0,3*ΜΟΠρ+0,7*ΓρΒ

(Προσοχή : Πρέπει να στρογγυλοποιηθεί στο πρώτο δεκαδικό ψηφίο)

 

ΒΗΜΑ 3ο: Υπολογισμός Γενικού Βαθμού Πρόσβασης

Αφού υπολογίσουμε τον ΒΠΜ για κάθε ένα από τα 6 μαθήματα
(4 κατεύθυνσης και Ν. Γλώσσα) ή τα 7 μαθήματα αν έχουμε και ΑΟΘ
στην συνέχεια υπολογίζουμε τον
Γ
ενικό Βαθμό Πρόσβασης (
ΓΒΠ)
που είναι ο Μέσος όρος των 6 ή 7
(ανάλογα) μαθημάτων

   ΓΒΠ=(Αθροισμα των 6 ΒΠΜ) / 6

                                  ή

      ΓΒΠ=(Αθροισμα των 7 ΒΠΜ) / 7
      
 (Προσοχή: Πρέπει να στρογγυλοποιηθεί στο δεύτερο δεκαδικό  ψηφίο)

 

ΒΗΜΑ 4ο:  Υπολογισμός Μορίων

Για τον υπολογισμό των μορίων χρησιμοποιούμε τον
Γ
ενικό Βαθμό Πρόσβασης (
ΓΒΠ)  
και για τα μαθήματα που αναφέρονται τον
Β
αθμό Πρόσβασης Μαθήματος (
ΒΠΜ)

 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Επιστημονικό Πεδίο

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ

1ο

ΓΒΠ*800 + Αρχαία(κ)*130 + Ιστορία(κ)*70

2ο

ΓΒΠ*800 + Μαθηματικά(ΓΠ)*90 + Ν.Γλώσσα(ΓΠ)*40

3ο

ΓΒΠ*800 + Βιολογία(ΓΠ)*90 + Ν.Γλώσσα(ΓΠ)*40

4ο

ΓΒΠ*800 + Μαθηματικά(ΓΠ)*90 + Ν.Γλώσσα(ΓΠ)*40

5ο

ΓΒΠ*800 + ΑΟΘ*130 + Μαθηματικά(ΓΠ)*70

 

ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Επιστημονικό Πεδίο

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ

1ο

ΓΒΠ*800 + Ν. Γλώσσα*90 + Ιστορία (ΓΠ)*40

2ο

ΓΒΠ*800 + Μαθηματικά (κ)*130 + Φυσική (κ)*70

3ο

ΓΒΠ*800 + Βιολογία (κ)*130 + Χημεία (κ)*70

4ο

ΓΒΠ*800 + Μαθηματικά (κ)*130 + Φυσική( κ)*70

5ο

ΓΒΠ*800 + ΑΟΘ*130 + Μαθηματικά (ΓΠ)*70

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Επιστημονικό Πεδίο

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ

1ο

ΓΒΠ*800 + Ν. Γλώσσα*90 + Ιστορία (ΓΠ)*40

2ο

ΓΒΠ*800 + Μαθηματικά (κ)*130 + Φυσική (κ)*70

3ο

ΓΒΠ*800 + Βιολογία (ΓΠ)*90 + Ν. Γλώσσα (ΓΠ)*40

4ο

ΓΒΠ*800 + Μαθηματικά (κ)*130 + Φυσική( κ)*70

5ο

ΓΒΠ*800 + ΑΟΘ*130 + Μαθηματικά (ΓΠ)*70

 

Μαθήματα αυξημένης βαρύτητας και συντελεστές κατά επιστημονικό πεδίο:

Επιστημονικά Πεδία

1ο
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
2ο
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
3ο
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
4ο
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
5ο
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

Περιγραφή Επιστημονικού Πεδίου

Ανθρωπιστικών,Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών Θετικών Επιστημών Επιστημών Υγείας Τεχνολογικών Επιστημών ΕπιστημώνΟικονομίας & Διοίκησης

1ο Μάθημα αυξημένης βαρύτητας

(1,3)
Αρχαία  Ελληνικά(Θεωρητικής)

(1,3)
Μαθηματικά
(Θετικής,
Τεχνολογικής)

(1,3)
Βιολογία
(Θετικής)

(1,3)
Μαθηματικά
(Θετικής,
Τεχνολογικής)

(1,3)
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
(Ε)

2ο Μάθημα αυξημένης βαρύτητας

(0,7)
Ιστορία
(Θεωρητικής)

(0,7)
Φυσική
(Θετικής, Τεχνολογικής)

(0,7)
Χημεία
(Θετικής)

(0,7)
Φυσική
(Θετικής, Τεχνολογικής)  

(0,7)
Μαθηματικά & Στ. Στατιστικής
(ΓΠ)

Μαθήματα Γενικής Παιδείας της Γ΄ Λυκείου που αντικαθιστούν τα παραπάνω μαθήματα αυξημένης βαρύτητας αντίστοιχα κατά επιστημονικό πεδίο για όσους υποψήφιους προέρχονται από κατευθύνσεις διαφορετικές από αυτές στις οποίες ανήκουν  τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας:

Αντικαταστάτης 1ου μαθήματος αυξημένης βαρύτητας

(0,9)
Νεοελληνική
Γλώσσα
(ΓΠ)

(0,9)
Μαθηματικά & Στ. Στατιστικής
(ΓΠ)

(0,9)
Βιολογία
(ΓΠ)

(0,9)
Μαθηματικά και Στ. Στατιστικής
(ΓΠ)

Δεν γίνεται αντικατάσταση

Αντικαταστάτης 2ου μαθήματος αυξημένης βαρύτητας

(0,4)
Ιστορία

(ΓΠ)

(0,4)
Νεοελληνική
Γλώσσα
(ΓΠ)

(0,4)
Νεοελληνική
Γλώσσα
(ΓΠ)

(0,4)
Νεοελληνική
Γλώσσα
(ΓΠ)

Δεν γίνεται αντικατάσταση