ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014
  Α  ΛΥΚΕΙΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ
Α  ΚΥΚΛΟΣ
 8:30-10:30
Β ΚΥΚΛΟΣ
10:30-12:30
Α  ΚΥΚΛΟΣ 
8:30-10:30
Β ΚΥΚΛΟΣ
10:30-12:30
Δευτέρα                  1/9       Αρχαία Κατ/νσης
Τρίτη                        2/9   Αρχαία Λατινικά Χημεία
Τετάρτη                  3/9   Γεωμετρία   Αρχαία Γεν. Παιδείας
Πέμπτη                    4/9   Ν. Λογοτεχνία   Γεωμετρία
Παρασκευή           5/9   Φυσική   Φυσική
Δευτέρα                 8/9   Άλγεβρα Ν. Λογοτεχνία Άλγεβρα
Τρίτη                        9/9   Χημεία  Ιστορία  
Τετάρτη                 10/9     Βιολογία