Γενικό Λύκειο Μυγδονίας                   

Κεντρική

 

Νέο Λύκειο

 
 

Προϋποθέσεις δημιουργίας τμημάτων ομάδας Προσανατολισμού και μαθημάτων επιλογής ΕΔΩ

Καθορισμός εξεταστέας − διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου
για το σχολικό έτος 2015−2016. ΕΔΩ

ΦΕΚ 941 Β 25-5-2015 Προγράμματα Σπουδών των μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και της Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου ΕΔΩ

ΦΕΚ 940 Β 2015 Πρόγραμμα Σπουδών ΛΑΤΙΝΙΚΑ - ΧΗΜΕΙΑ Γ ΓΕΛ 2015 ΕΔΩ

ΦΕΚ 862/15-5-15 Αξιολόγηση μαθητών Α και Β τάξη Σχολικό έτος 2014-2015 Απόφαση Αριθμ. 77451/Δ2  ΕΔΩ

ΦΕΚ 50/14-5-2015 τ. Α  Επείγοντα μέτρα Νόμος 4327   ΕΔΩ

ΦΕΚ 162 (22-1-2015) Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Μαθηματικά» της Α΄ και Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου και της ομάδας προσανατολισμού των Θετικών Σπουδών της Β΄ και Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου και του μαθήματος «Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής» της Γ΄ τάξης της ομάδας προσανατολισμού των Οικονομικών−Πολιτικών−Κοινωνικών και Παιδαγωγικών Σπουδών Γενικού Λυκείου. ΕΔΩ

ΦΕΚ 1342 (30-6-1999) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΔΩ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Παρουσίαση για το Νέο Λύκειο     ΕΔΩ με
βάση την νομοθεσία όπως ίσχυε μέχρι τέλους 2014

ΦΕΚ 258 8-12-2014 Νόμος 4310    ΕΔΩ και ΕΔΩ

ΦΕΚ 149 15-7-2014 Νόμος 4275    ΕΔΩ και ΕΔΩ

ΦΕΚ118 15-5-2014 Νόμος 4264     ΕΔΩ

ΦΕΚ 110-2014-05-07 Π.Δ.    68       ΕΔΩ

ΦΕΚ 193-2013-09-17 Νόμος 4186    ΕΔΩ

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Αξιολόγηση των μαθητών Γενικού Λυκείου

ΦΕΚ 862/15-5-15 Αξιολόγηση μαθητών Α και Β τάξη Σχολικό έτος 2014-2015 Απόφαση Αριθμ. 77451/Δ2  ΕΔΩ

(Το Π.Δ. 60/2006 οι τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του.)

Π.Δ. 68/7-5-2014

Π.Δ. 24/2013

Διόρθωση σφαλμάτων Π.Δ.48

Π.Δ.48/2012

Π.Δ. 41/2011

Π.Δ. 21 / 2011

Π.Δ. 31/2010

Π.Δ. 12/2009

Π.Δ. 36/2008

Π.Δ. 105/2006

Π.Δ. 60/2006

 
 

gast