[28 Οκτωβρίου 2004] [17 Νοέμβρη 2004] [25 Μαρτίου 2005] [Στου Μάκη] [Στις Συκιές] [Ουζερί στο Δρυμό] [Ποδόσφαιρο] [Μπάσκετ] [Βόλευ]
[Ανώμαλος Δρόμος] [Επιτυχόντες 2005]
Σχολικό Έτος 2004-2005
Επιτυχόντες  2005
(28 Οκτωβρίου 2004) (17 Νοέμβρη 2004) (25 Μαρτίου 2005) (Στου Μάκη) (Στις Συκιές) (Ουζερί στο Δρυμό) (Ποδόσφαιρο)
(Μπάσκετ) (Βόλευ) (Ανώμαλος Δρόμος) (Επιτυχόντες 2005)