ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ:  2016-2017

Γ Τάξη

ΑΕΠΠ Θετικών Σπουδών , ΑΕΠΠ Οικονομίας & Πληροφορικής ,
Νεοελληνική Γλώσσα , Λατινικά Ανθρωπιστικών Σπουδών , Λογοτεχνία
, Αρχαία Προσανατολισμού,
Φυσική Προσανατολισμού, Μαθηματικά Προσανατολισμού
 

Β Τάξη

Εισαγωγή στις Αρχές επιστήμης Η/Υ , Ιστορία, Αρχαία Προσανατολισμού, Φιλοσοφία, Βιολογία,
Φυσική, Γεωμετρία, Άλγεβρα, Μαθηματικά Προσανατολισμού

Α Τάξη

Εφαρμογές Πληροφορικής Τμημάτων Α1&Α4 , Εφαρμογές Πληροφορικής Τμημάτων Α2&Α3,
Αρχαία Ελληνικά, Ιστορία, Νεοελληνική Γλώσσα, Φυσική
, Άλγεβρα