Οίνος – Μέγα της Μεσογείου Αγαθό

Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα στο ΓΕΛ Μυγδονίας

Στοιχεία του Προγράμματος

Κατά το σχολικό 2012-2013 στο σχολείο μας μία ομάδα μαθητών της Α Λυκείου ασχολήθηκε με το κρασί στα πλαίσια περιβαλλοντικού προγράμματος.

 

Στόχος του προγράμματος ήταν

Να γίνει κατανοητό ότι η περιοχή της Μεσογείου με τις ήπιες κλιματολογικές συνθήκες ευνοεί την καλλιέργεια της Άμπελου.

Να γίνει ο συνδυασμός της καθημερινότητας με τη χρήση του οίνου σε δυσάρεστες και ευχάριστες στιγμές, στο τελετουργικό τυπικό, σε θρησκευτικές και κοινωνικές εκδηλώσεις

Προϊόντα παράγωγα του κρασιού

Γνωριμία με οινοπαραγωγικές δυνάμεις

Η προσέγγιση του θέματος  έγινε ως προς τις παρακάτω υποενότητες

Άμπελος – προσέγγιση από ιστορικής, θρησκευτικής, κοινωνικής άποψης και σχέση με την Ελληνική καθημερινότητα μέσα στο χρόνο.

¨Άμπελος¨ - καλλιέργεια, κλιματολογικές και γεωλογικές συνθήκες

¨Άμπελος¨ - Τα κρασιά της Μεσογείου

¨Άμπελος¨ - Κρασί και διαφήμιση (Τυρί, ρύζι, καφές, γάλα καμπάς)