ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ

        

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

 

ΥΛΗ και ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ:  2017-2018

Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος των Θρησκευτικών Γενικού Λυκείου ΕΔΩ 

Γ' Τάξη
Διαχείριση Διδασκαλίας Μαθηματικών Γ Λυκείου ΕΔΩ

Οδηγίες Διδασκαλίας Ανάπτυξης Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον ΕΔΩ

Ύλη πανελλαδικών εξετάσεων Γ' Λυκείου 2017-2018 ΕΔΩ

Β' Τάξη

Οδηγίες Διδασκαλίας Μαθηματικών Β Λυκείου ΕΔΩ

Α' Τάξη

Οδηγίες Διδασκαλίας Μαθηματικών Α Λυκείου ΕΔΩ

ΥΛΗ και ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ:  2016-2017

Γ' Τάξη

Διδακτέα ύλη και Οδηγίες Διδασκαλίας μαθημάτων που εξετάζονται μόνο σε ενδοσχολικό επίπεδο Γ' ΓΕΛ ΕΔΩ

Οδηγίες Εφαρμογής Προγράμματος Σπουδών στα Θρησκευτικά ΕΔΩ

Πρόγραμμα Σπουδών Θρησκευτικών Α , Β,  Γ τάξης Γενικού Λυκείου ΕΔΩ

Διαχείριση Διδακτέας Ύλης των Μαθηματικών Γ' ΓΕΛ ΕΔΩ

Οδηγίες διδασκαλίας ΑΕΠΠ 2016 -2017 ΕΔΩ

Ύλη πανελλαδικών εξετάσεων Γ' Λυκείου 2016-2017 ΕΔΩ

Β' Τάξη

Τροποποίηση αξιολόγησης μαθητών Β' Λυκείου στα Αρχαία Ελληνικά ΕΔΩ

Διευκρινήσεις για την εκπόνηση Δημιουργικών Εργασιών ΕΔΩ

Οδηγίες εκπόνησης Δημιουργικών Εργασιών 2016 - 2017 ΕΔΩ

Οδηγίες Διδασκαλίας Ερευνητικής Εργασίας 2016 -2017 ΕΔΩ

Οδηγίες διδασκαλίας Εισαγωγή στην επιστήμη Η/Υ  Β' Γενικού Λυκείου 2016-2017 ΕΔΩ

Οδηγίες διδασκαλίας Κοινωνικών Επιστημών (Πολιτική Παιδεία -Β.Α.Κ.Ε) Α & Β' Γενικού Λυκείου 2016-2017 ΕΔΩ

Οδηγίες διδασκαλίας Φυσικών Επιστημών (Φυσική -Χημεία -Βιολογία) Α & Β' Γενικού Λυκείου 2016-2017 ΕΔΩ

Οδηγίες διδασκαλίας Μαθηματικών Α & Β' Γενικού Λυκείου 2016-2017 ΕΔΩ

Οδηγίες διδασκαλίας Φιλολογικών Μαθημάτων Α & Β' Γενικού Λυκείου 2016-2017 ΕΔΩ

 

Α' Τάξη

Τροποποίηση αξιολόγησης μαθητών Α' Λυκείου στα Αρχαία Ελληνικά ΕΔΩ

Διευκρινήσεις για την εκπόνηση Δημιουργικών Εργασιών ΕΔΩ

Οδηγίες εκπόνησης Δημιουργικών Εργασιών 2016 - 2017 ΕΔΩ

Οδηγίες Διδασκαλίας Ερευνητικής Εργασίας 2016 -2017 ΕΔΩ

Οδηγίες διδασκαλίας Εφαρμογές Πληροφορικής Α' Γενικού Λυκείου 2016-2017 ΕΔΩ

Οδηγίες διδασκαλίας Ιστορίας Α' & Β' Γενικού Λυκείου 2016-2017 ΕΔΩ  

ΥΛΗ και ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ:  2015-2016

Γ Τάξη

Διευκρινίσεις για τη διαχείριση Διδακτέας ύλης Λατινικών Γ' τάξης Γενικού Λυκείου 2015 - 2016 ΕΔΩ

Τροποποίηση ύλης Λατινικών Γ' τάξης Γενικού Λυκείου 2015 - 2016 ΕΔΩ

Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ανάπτυξης Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2015 – 2016 ΕΔΩ

Διαχείριση διδακτέας - εξεταστέας ύλης της Χημείας Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών  ΕΔΩ

Ύλη πανελλαδικών εξετάσεων αποφοίτων 2014-15 και παλαιότερων ετών με το καταργούμενο σύστημα ΕΔΩ

Οδηγίες διδασκαλίας ενδοσχολικών μαθημάτων Γ' Γενικού Λυκείου 2015-2016 ΕΔΩ

Καθορισμός εξεταστέας ύλης πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων Γ Λυκείου 2015-2016 ΕΔΩ

Β Τάξη

Οδηγίες διδασκαλίας μαθημάτων Β' Γενικού Λυκείου 2015-2016 ΕΔΩ

Α Τάξη

Οδηγίες διδασκαλίας μαθημάτων Α' Γενικού Λυκείου 2015-2016 ΕΔΩ  

Α, Β, Γ Τάξη

Οδηγίες για τον τρόπο αξιολόγησης μαθημάτων του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2015-2016 ΕΔΩ

Οδηγίες διδασκαλίας Φυσικής Αγωγής 2015-2016 ΕΔΩ

ΥΛΗ και ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ:  2014-201
5

Όλα          ΕΔΩ

Α Τάξη

Πρόγραμμα Σπουδών Φυσική ΕΔΩ

Β Τάξη

Πρόγραμμα Σπουδών Αρχαία ΕΔΩ

Πρόγραμμα Σπουδών Φυσική ΕΔΩ

-------------------------------------------

ΥΛΗ και ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ:  2013-2014

Εξεταστέα ύλη στα Μαθηματικά για όλες τις τάξεις  ΕΔΩ

Γ  Τάξη

29-8-2013  Καθορισμός εξεταστέας − διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης του
Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013−2014. ΕΔΩ

20-9-2013   Διαχείριση διδακτέας - εξεταστέας ύλης των Μαθηματικών Γ΄ τάξης Ημερήσιου
και Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013 – 2014  ΕΔΩ

Β  Τάξη

Αστρονομία

4-10-2013  Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Αρχές Οικονομίας Μάθημα Επιλογής
 Β΄ τάξη Γενικού Λυκείου ΕΔΩ

Β, Γ  Λυκείου

1-10-2013  Καθορισμός και διαχείριση διδακτέας ύλης θετικών μαθημάτων των Β΄ και Γ΄ τάξεων Ημερήσιου
και Γ΄ Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2013-14 ΕΔΩ

Α, Β, Γ  Λυκείου

28-11-2013 Εργαστηριακές δραστηριότητες φυσικών επιστημών ΕΔΩ

1-10-2013  Οδηγίες για τη διδασκαλία μαθημάτων του Γενικού
και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου ΕΔΩ

Α  Τάξη

7-4-2014 Διευκρινίσεις για την εξεταστέα ύλη Βιολογίας -Φυσικής -Χημείας ΕΔΩ

5-3-2014 Εξεταστέα ύλη Α Λυκείου σχολ. έτος 2013-2014 ΦΕΚ τ.Β 547/5-3-2014 ΕΔΩ
5-3-2014 Οδηγίες για τον τρόπο αξιολόγησης μαθημάτων της Α΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013-2014 ΕΔΩ

16-2-2014 Εξεταστέα ύλη των μαθημάτων Α΄ τάξης Ημερησίου
και Α΄ και Β΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2013-2014

22-11-2013 Οδηγίες για την διδασκαλία της Χημείας 2013-2014 (Τροποποίηση)

11-10-2013  Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Καλλιτεχνική Παιδεία της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου
και Α΄ και Β΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2013-2014  ΕΔΩ

11-10-2013  Καλλιτεχνική Παιδεία» στην Α΄ τάξη Γενικού Λυκείου και Α΄ και Β΄ τάξεις Εσπερινού Γενικού Λυκείου -
Γνωστικά αντικείμενα  -Αναθέσεις ΕΔΩ

Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος Πολιτική Παιδεία ΓΕΛ και ΕΠΑΛ - ΦΕΚ  ΕΔΩ

7-10-2013  Διευκρινιστικές Οδηγίες για το μάθημα της Πολιτικής Παιδείας -
(Α΄ Ημερήσιου τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Β΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου) ΕΔΩ

1-10-2013  Καθορισμός και διαχείριση διδακτέας ύλης των θετικών μαθημάτων της Α΄ Ημερησίου
και Α΄ και Β΄ Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013-14 ΕΔΩ

20-9-2012  Οδηγίες για το μάθημα της Πολιτικής Παιδείας ΕΔΩ

19-9-2013  Οδηγίες για το μάθημα της Πολιτικής Παιδείας ΕΔΩ

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Για το Μάθημα "Πολιτική Παιδεία" της Α Λυκείου:
Αρχές Οικονομίας:
  Βιβλίο             Κοινωνιολογία:   Βιβλίο Τετράδιο            Δίκαιο:  Βιβλίο

 

 

ΥΛΗ και ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 2012-2013

Α     ΤΑΞΗ

Οδηγίες για την διδασκαλία του μαθήματος Ν. Γλώσσα 2012-2013

Οδηγίες για την διδασκαλία του μαθήματος Φυσική, Χημεία, Βιολογία 2012-2013

Οδηγίες για την διδασκαλία του μαθήματος Λογοτεχνίας 2012-2013

Οδηγίες για την διδασκαλία του μαθήματος Αρχαίων 2012-2013

Β, Γ     ΤΑΞΗ

Οδηγίες για την διδασκαλία του μαθήματος Θετικών Μαθημάτων 2012-2013

Α, Β, Γ     ΤΑΞΗ

Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων του Γενικού  Λυκείου σχολ. έτους 2012-2013

Α , Β     ΤΑΞΗ

Οδηγίες για την διδασκαλία του μαθήματος Αρχές Οικονομίας 2012-2013

Γ     ΤΑΞΗ

Εξεταστέα ύλη πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων σχ. έτους 2012-2013

Καθορισμός εξεταστέας - διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών και Αρχές Οικονομικής Θεωρίας της Γ΄ τάξης του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου 2012-2013

Διαχείριση διδακτέας - εξεταστέας ύλης των Μαθηματικών Γ΄ τάξης Ημερήσιου, για το σχολικό έτος 2012 – 2013

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ    2012-2013

Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. 47143/Γ2/27-04-2012 εγκυκλίου του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α  με θέμα «Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α΄ και Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2012-2013

Διδασκαλία Ερευνητικής Εργασίας

Αναθέσεις μαθημάτων-Project

Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α΄ και Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2012-2013  (47143/Γ2/27-04-2012)


ΥΛΗ και ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 2011-2012

Γ Λυκείου

Οδηγίες για την διδασκαλία των Μαθηματικών Γ Τάξης 2011-12
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Α.Ο.Δ.Ε. ΚΑΙ Α.Ο.Θ. ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012

Εξεταστέα ύλη πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης του ημερησίου Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2011-2012

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 2011-2012

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ-ΕΞΕΤΑΣΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ) ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012

Β Λυκείου

Τροποποίηση ύλης Βιολογίας Β Λυκείου 2011-2012

Α Λυκείου

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ 2011-2012
(
Νέο Λύκειο) Αλγεβρα-Γεωμετρία-Φυσική-Χημεία-Βιολογία

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 2011-2012

ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΥΣΙΚΗ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 2011-2012

ΟΔΗΓΙΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 2011-2012
 

 Οδηγίες για την αξιολόγηση του Project Α τάξης 2011-12

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 2011-2012

Ερευνητικές Εργασίες - Project (Α Γενικού Λυκείου - Γενικής Παιδείας)

 Οδηγίες για την αξιολόγηση του Project Α τάξης 2011-12

Οδηγίες Χημείας της Α Λυκείου  2011-2012          Φ.Ε.Κ. 1966

Κλάδοι μαθημάτων στην Α΄τάξη Γενικού Λυκείου
ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 2011-2012

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΡΧΑΙΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 2011-2012

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΛΩΣΣΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 2011-2012

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 2011-2012

Α,Β,Γ Λυκείου

02-09-11 Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθημάτων του Γενικού Λυκείου

Β,Γ Λυκείου

02-09-11 Καθορισμός και διαχείριση διδακτέας ύλης Θετικών Μαθημάτων των Β΄ και Γ΄ τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου, για το σχολικό έτος 2011-12